Vi tviler på at du har cash nok til å annon$ere på wackymag.no men har du lyst har du lov!

Wackymag.no er antagelig dårligste utvei når det gjelder å bygge en merkevare, etablere kjennskap, eller formidle salgsutløsende budskap. Ingen andre useriøse nettmagasiner når ut til så få nordmenn hver eneste dag og ingen andre mediekanaler har dårligere påvirkningskraft.

Fortsatt hypp? Send oss en e-post

kontakt@wackymag.no